අලුත් අවුරුද්දට සමෘද්ධි නිලධාරීන් වර්ජනයකට සැරසෙයි

13

සමෘද්ධි නිලධාරීන් වැඩවර්ජනයක නිරත වීමටත් තීරණය කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුදු සමයේ ගනුදෙනුවලින් වැලකී සිටීමටත් අප්‍රේල් මස 16 වැනිදා සේවයට වාර්තා නොකිරීමටත් තීරණය කර ඇති බවයි සමස්ත ලංකා සමෘද්ධි සංවර්ධන හා කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරීගේ සංගමය පැවසුවේ.
එම සංගමයේ ලේකම් ජගත් කුමාර මහතා සඳහන් කළේ සමෘද්ධි නිලධාරීන්ගේ විශ්‍රාම දීමනා ඇතුළු ගැටළු කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් නිසි විසඳුම් නොලැබීම හේතුවෙන් මෙම වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ගයන්ට එළඹෙන බවයි.

10_04_1200_ී්ඵඹඎ්‍යෂ

Your Comments