අයිෆල් කුළුනේ කාර්ය මණ්ඩලය වැඩවර්ජනයක

20

අයිෆල් කුළුනේ කාර්ය මණ්ඩලය වැඩ වර්ජනයක නිරත වී තිබෙනවා.
විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කරන්නේ දින දෙකක කාලයක් පුරා ඔවුන් මෙම වර්ජනයේ නිරතව ඇති බවයි.
වර්ජනයට හේතු වී ඇත්තේ අයිෆල් කුළුන නැරඹීමට දෛනිකව පැමිණෙන අතිවිශාල ජනකාය හැසිරවීමට පාලනාධිකරියට නිසි ක්‍රමවේදයක් නොමැතිවීමයි.
සංචාරකියන් සම්බන්ධයෙන් පවතින නීති රීතිවල දෝශ හේතුවෙන් කාර්ය මණ්ඩලය මෙන්ම සංචාරකයින් ද පීඩාවට පත්ව ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.
පසුගිය වසරේ පමණක් අයිෆල් කුළුන නැරඹීමට මිලියන 6ක සංචාරකයන් පැමිණ ඇති බව සඳහන්.

Your Comments