අමාත්‍යාංශ අතිරේක ලේකම්වරුන් සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්වරුන් මැතිවරණ කොමිසමට කැඳවයි

32

අමාත්‍යාංශ අතිරේක ලේකම්වරුන් සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්වරුන් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙත කැඳවා තිබෙනවා. ඒ, විශේෂ රැස්වීමක් සඳහායි.
මේ අතර, මහ මැතිවරණයේ ප්‍රචාරක කටයුතු සිදුකෙරෙන මෙම දිනවල රාජ්‍ය දේපල අවභාවිතය සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි කිහිපයක් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙත ලැබී තිබෙනවා.
අමාත්‍යාංශ සහ දෙපාර්තමේන්තුවලට අයත් රථ වාහන මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතු සඳහා යොදා ගැනීම සම්බන්ධ පැමිණිලි ද ඊට ඇතුළත්.
මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහායි අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් මෙලෙස මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙත කැඳවා ඇත්තේ.

Your Comments