අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන් වෙත නියෝග විධාන හා උපදෙස් ලබාදීමට ව්‍යවස්ථාවෙන් ජනපතිට කිසිදු බලයක් පවරා නෑ

49

අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් වෙත නියෝග, විධාන හා උපදෙස් ලබා දීමට ව්‍යවස්ථාවේ කිසිදු වගන්තියකින් ජනාධිපති වෙත කිසිදු බලයක් පවරා නොමැති බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජේ.සී. අලවතුවල මහතා පවසනවා.
නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් හෙතෙම පෙන්වා දෙන්නේ එවැනි තත්වයක් තුළ ජනාධිපතිවරයා අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් වෙත බලපෑම් කිරීම ව්‍යවස්ථා විරෝධී ක්‍රියාවක් බවයි.

 

Your Comments