අපේ ආණ්ඩුවක් තුළ මෙරට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ මාධ්‍ය නිදහස තහවුරු කරනවා

43

මෙරට තරුණයින් වෙනුවෙන් වැඩි සේවයක් සිදු කළේ සිය ආණ්ඩුව පැවැති සමයේ දී බව හිටපු ජනාධිපති, විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

කොලඹ පැවැති ශ්‍රී ලංකා පොදුජන තරුණ පෙරමුණේ ජාතික සම්මේලනයේදී අදහස් දක්වමින් විපක්ෂ නායකවරයා ඒ බව සදහන් කළා.

එහිදී අදහස් දක්වමින් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජනපති අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පැවසුවේ සිය ආණ්ඩුවක් තුළ මෙරට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ මාධ්‍ය නිදහස තහවුරු කරන බවයි.

Your Comments