අප්‍රේල් 15 රජයේ නිවාඩු දිනයක් ලෙසට ප්‍රකාශ කෙරේ

34

අප්‍රේල් මස 15 වනදා රජයේ නිවාඩු දිනයක් ලෙසට ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා. ඒ සඳහා කැබිනට් අනුමැතියද අද (02) ලැබී තිබෙනවා.
සිංහල අලුත් අවුරුදු සති අන්තයේ දිනයකට යෙදී ඇති බැවින් 15 වන දින ද නිවාඩු දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.
මෙවර හිස තෙල් ගෑමේ චාරිත්‍රයද යෙදී ඇත්තේ අප්‍රේල් මස 15 වනදාටයි.


Your Comments