අපද්‍රව්‍ය මගින් විදුලිය නිපදවිමේ ක්‍රමවේදයකට බ්‍රිතාන්‍යයේ සහය

14

අපද්‍රව්‍ය මගින් විදුලිය නිපදවීමේ නව ක්‍රමවේදයක් ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වාදීමට බ්‍රිතාන්‍යයේ එකඟතාව පළව තිබෙනවා.
විදුලිබල අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය මහ කොමසාරිස් ජේම්ස් ඩවුරිස් හා විදුලිබල අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා හමුවූ අවස්ථාවේ දී මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා වී ඇති බවයි.
ඉදිරියේදී ඇතිවිය හැකි විදුලිබල අර්බුදයට විසඳුමක් ලෙස දෛනිකව ඉහළ යන විදුලි ඉල්ලූමට සරිලන සැපයුමක් ලබාදීම සදහා මෙම ක්‍රමවේදය දායක වනු ඇති.

Your Comments