අන්තර් ජාතික කෘෂිකර්ම ප්‍රදර්ශනය කොළඹදී

24

අන්තර්ජාතික කෘෂිකාර්මික ප්‍රදර්ශනයක් ලබන මාසයේ කොළඹදී පවත්වන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පවසනවා
ගොවිජනතාව හා කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රයේ ව්‍යවසායකයන් දැනුවත් කිරීම එහි අරමුණයි.
‘අස්වැන්න 2018’ ලෙස නම්කර ඇති මෙම ප්‍රදර්ශනය ලබන දෙසැම්බර් 11 වනදා සිට 16 වනදා දක්වා පැවැත්වීමටයි නියමිතව ඇත්තේ.
කෘෂි අංශ නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය හා අන්තර් ජාතික සංවර්ධන සංගමයේ අනුග්‍රහය යටතේ මෙම ප්‍රදර්ශනය සංවිධාන කර තිබෙනවා.

 

Your Comments