අනපේක්ෂිත වායු දූෂණයෙන් ජන ජීවිතයට බලපෑමක් නැහැ

26

කොළඹ නගරය ඇතුළු මෙරටට ඇති වූ අනපේක්ෂිත වායු දූෂණ තත්ත්වය සාමාන්‍ය ජන ජීවිතයට බලපෑමක් ඇති නොකරන බව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය පවසනවා.

එම අධිකාරිය සඳහන් කළේ වායු තත්ත්ව දර්ශකය ගණනය කිරීමේදී ප්‍රධාන වායු දූෂක කාරක 05 ක් සලකා බලා පරීක්ෂණයක් සිදුකළ බවයි.

පසුගිය දින කිහිපය තුළ මෙරට වායුගෝලයේ දූවිලි අංශු ප්‍රමාණය සියයට 100කින් ඉහළ ගියා.

වායු තත්ත්ව දර්ශකයේ අගය ද 150 දක්වා ඉක්මවා ගිය බව සඳහන්.

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ විද්‍යාඥ සරත් ප්‍රේමසිරි මහතා පැවසුවේ මේ වනවිට එම අගය සියයට 60 දක්වා පහත බැස ඇති බවයි.

මෙරටට උතුරු දෙසින් පැමිණි සුළං ධාරාවත් සමඟ මෙම දූවිලි අංශු පැමිණ ඇති බවටයි මේ වන විට අනාවරණ වී ඇත්තේ.

දූවිලි අංශු වළාවක බලපෑම ලබන 13 වැනිදා යළි මෙරටට එල්ල විය හැකි බව ද සඳහන්.

Your Comments