අධ්‍යාපනයේ ප්‍රමිතිය වෙනුවෙන් අධ්‍යාපන ප්‍රමිති පනත ගෙන ඒමට අගමැති සැරසෙයි

92

අධ්‍යාපනයේ ප්‍රමිතිය වෙනුවෙන් නව නීති සකස් කරමින් අධ්‍යාපන ප්‍රමිති පනත ඉදිරියේදි රටට ඉදිරිපත් කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා.
අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ අරලියගහ මන්දිරයේ පැවති ගුරු පත්වීම් ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවයකට එක්වෙමින්.

“අපිට තියෙනවා තව එකක්… ඒ තමයි මේ රටේ අධ්‍යාපන ප්‍රමිතිය ඉහළ දාන්න. වෘත්තීය විෂයන්වලත් අනෙක් විෂයන්වලත් ඉහළ නංවන්න. ඒ නිසා අධ්‍යාපන ප්‍රමිති පනත, මගේ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යංශයයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයයි ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ සමගම වෙනත් ගුරුවරු බඳවා ගැනීම, ගුරුවරු පුහුණු කිරීම, නුපුහුණු ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීම තහනම් කිරීම, මේ වෘත්තීය පුහුණුව, අවුරුදු දහ තුනක අධ්‍යාපනය සහතික කිරීම. මේ සියල්ලම නීතියෙන් අපි ඉදිරිපත් කරනවා.”

Your Comments