අද සිට ගෑස් මිල ඉහළ යන ආකාරය

33

ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට රුපියල් 195 කින් ඉහළ දැමීමට ගෑස් සමාගම් වෙත අවසර ලබාදුන් බව පාරිභෝගික අධිකාරිය ප්‍රකාශ කළා. 
ගෑස් සමාගම් කළ ඉල්ලීම අනුව මෙම මිල ඉහළ දැමීමට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිවීමෙන් අනතුරුවයි මිල තීරණය කිරීමට ජීවන වියදම් කමිටුවට පැවරුණේ.
ඒ අනුව ජීවන වියදම් කමිටුව පසුගියදා තීරණය කළේ ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 195 කින් ඉහළ දැමීමටයි.
ඒ අනුව රුපියල් 1538 ක් ව පැවති කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට රුපියල් 1,733 දක්වා ඉහළ යනු ඇති.

 

Your Comments