අද වන විට පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඇසෙන්නේ ජාතිවාදයේ හඬ

24

අද වනවිට පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඇසෙන්නේ ජාතිවාදයේ හඬ බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පවසනවා.
එහි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා මේ බව කියා සිටියේ මාතර නුපේ ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකට එක් වෙමින්.

Your Comments