“අතීත වැරදි යළි සිදුවන්නට ඉඩ නොදෙමි” – ආරක්ෂක ලේකම්, ජෙනරාල් කෝට්ටේගොඩ

36

අතීත වැරදි යළි සිදු නොවන්නට වග බලා ගන්නා බව ආරක්ෂක ලේකම්, ජෙනරාල් කෝට්ටේගොඩ සඳහන් කළා.
ඒ අද (11) විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින්.

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් පසු ඇති වූ අනාරක්ෂිත තත්ත්වය මේ වන විට පාලනය කර ඇති බවයි ආරක්ෂක ලේකම්වරයා අවධාරණය කළේ.

 

Your Comments