අතරමග නැවතුණු දිගන ගුවන් තොටුපලේ ඉදිකිරීම් ගැන සෙවීමට විද්වත් කමිටුවක්

33

ඉදිකිරීම් කටයුතු අතරමග නතර කර ඇති දිගන අභ්‍යන්තර ගුවන් තොටුපලේ ඉදිකිරීම් කටයුතු යළි ආරම්භ කිරීමට අදාළව සොයා බැලීම සඳහා ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා ඇමැති නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා විසින් විද්වත් කමිටුවක් පත්කර තිබෙනවා.
ඉකුත් පාලන සමයේ ආරම්භ කළ මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා වැය කර ඇතිමුදල  රුපියල් මිලියන 197ක්.
කෙසේ වෙතත් පරිසර ඇතුළු සංවිධාන කිහිපයක් ඊට විරෝධය පළ කිරීමෙන් අනතුරුවයි ව්‍යාපෘතිය අත්හිටුවනු ලැබුවේ.
ඒ අනුව දැනට නවතා ඇති ව්‍යාපෘතියේ අඩුපාඩු සොයා බලා යළි ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අමාත්‍යවරයා විසින් මෙම විද්වත් කමිටුව පත් කර තිබෙනවා.
 

Your Comments