අඩු ආදායම්ලාභීන්ට සහනාධාරයක් ලබාදීමට සැලසුම්

13

අඩු ආදායම්ලාභීන්ට සහල් සදහා සහනාධාරයක් ලබාදෙන බව අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කළා.
ගොවි ජනතාවට මෙන්ම පාරිභෝගිකයින්ට ද සහන සැලසීම එහි අරමුණයි.
පොහොර සහනාධාරය ලබාදීමට ද පියවර ගෙන ඇති බවයි අමාත්‍යවරයා සදහන් කළේ.
පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ අදහස් පළකළා.
කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය කඩිනමින්ම යළි ගොවිජන මන්දිරය වෙත රුගෙන යාමට ද සැලසුම් කර ඇති බවයි අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතා පැවසුවේ.

Your Comments