අඟල් 15 MacBook Pro ගුවන් ගමන් සඳහා බලාගෙනයි !

25

ඇපල් සමාගම විසින් සීමිත සංඛ්‍යාවක් නිෂ්පාදනය කර ඇති අඟල් 15 මැක් බුක් ප්‍රෝ ඒකකයේ බැටරිය අධික ලෙස රත් වී ගිනි ගැනීමේ අවදානමක් මතුව තිබීම හේතුවෙන් එය ගුවන් ගමන් සඳහා සීමා පනවා ති බව ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම පවසනවා.

ඒ අනුව ගුවන්තොටුපළ පරීක්ෂා කිරීමේ කටයුතුවලදී මෙම උපංගය සම්බන්ධයෙන් නිසි සාක්ෂි ඉදිරිපත් කළ යුතුයි.

මැක් බුක් ප්‍රෝ උපාංගයේ ආරක්ෂිත බව තහවුරු කිරීමට නොහැකි වන්නේ නම් එය ගුවන් ගමන සඳහා රැගෙන යාමට ඉඩ ලබා නොදෙන බවයි ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම නිකුත් කළ නිවේදනයේ සදහන් වන්නේ.

එම නිවේදනය පහතින් …

අඟල් 15 MacBook Pro සම්බන්ධයෙන් කෙරෙන දැනුම් දීමයි.

ඇපල් සමාගම විසින් සීමිත සංඛ්‍යාවක් නිෂ්පාදනය කර ඇති අඟල් 15 MacBook Pro ඒකකයේ බැටරිය අධික ලෙස රත් වී ගිනි ගැනීමේ අවදානමක් මතු ව ඇති බව එම සමාගම විසින් නිවේදනය කර ඇත.

මෙලෙස අවදානයට ලක්වූ ඒකක මූලික වශයෙන් අලෙවිකර ඇත්තේ 2015 සැප්තැම්බර් මස සිට 2017 පෙබරවාරි මස දක්වා කාලය තුළ ය.

ඒ අනුව ආරක්ෂිත පියවරක් ලෙස ඔබ සතුව ඇති එම උපාංගය එවැනි බලපෑමක් සිදුව තිබේද යන්න ඇපල් සමාගමෙන් තහවුරු කර ගන්නා ලෙස ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය මගීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

ගුවන්තොටුපළ පරීක්ෂා කිරීමේ කටයුතුවල දී මෙම උපංගය සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු විමසන අවස්ථාවේ දී බැටරිය ප්‍රතිස්ථාපනය කර ඇති බවට සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරීමට ඔබට සිදුවනු ඇත.

ඔබගේ MacBook Pro උපාංගය ආරක්ෂිත බව තහවුරු කිරීමට නොහැකි වන්නේ නම් එය ඔබගේ ගුවන් ගමන සඳහා රැගෙන යාමට ඉඩ නොදෙනු ඇත.

ඔබගේ උපාංගය ආරක්ෂාකාරී බව තහවුරු කිරීම සඳහා, කරුණාකර ඇපල් අඟල් 15 අඟල් MacBook Pro උපාංගයේ බැටරිය යළි කැඳවීමට අදාල පහත සඳහන් වෙබ් පිටුවේ ඇති උපදෙස් අනුගමනය කරන්න.

https://support.apple.com/en-hk/15-inch-macbook-pro-battery-recall?pub=autodetect

වැඩි විස්තර සඳහා +94117771979 දුරකතන අංකයෙන් ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවයේ පැය 24 පුරා විවෘත සම්බන්ධතා මධ්‍යස්ථානය අමතන්න.

ආයතනික සන්නිවේ අංශය
ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගම
www.srilankan.com

Your Comments