අගමැති රනිල් ඉල්ලා අස්වෙයි

17

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබෙනවා.
අදාළ තීරණය ඉදිරියේදී ජනාධිපතිවරයාට දැනුම්දීමට නියමිත බවද වාර්තා වනවා.

 

Your Comments