අගමැති ඇතුලු කැබිනට් මණ්ඩලය අත් හිටුවමින් ලබා දුන් අතුරු තහනමට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට අභියාචනයක්

82

අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඇතුලූ කැබිනට් මණ්ඩලය අත්හිටුවමින් අභියාචනාධිකරණය ඊයේ ලබාදුන් අතුරු තහනම් නියෝගයට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත අද අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.
හිටපු අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ සාමාජිකයින්ගේ අත්සන් සහිතව එම අභියාචනය භාර දී ඇති බවයි නිව්ස් අධිකරණ 24 වාර්තාකරු සඳහන් කළේ.
අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහ අමාත්‍ය මණ්ඩලයට එම ධුර දැරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවමින් අභියාචනාධිකරණය ඊයේ අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඇතුළු මන්ත්‍රීවරු 122 දෙනෙකු ගොනු කළ පෙත්සම සලකා බැලූ අවස්ථාවේදියි.

 

Your Comments