අක්කරෙයිපත්තුව මූලික රෝහලේ සුළු සේවා පාලකවරයා අත්අඩංගුවට

16

අක්කරෙයිපත්තුව මූලික රෝහලේ සුළු සේවා පාලකවරයා අල්ලස් ගැනීමේ චෝදනාව මත අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන ඒකකය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.
එම රෝහලේම හදිසි අනතුරු ඒකකයේ සේවයේ නිරත සෞඛ්‍ය සේවා සහයකයෙකුගෙන් සැකකරු රුපියල් 15,000ක අල්ලස් මුදලක් ඉල්ලා තිබූ බව සදහන්.
ඒ ඔහුට වෙනත් ඒකකයකට ස්ථාන මාරුවක් ලබාදීම සඳහායි.
ඉන් රුපියල් දස දහසක මුදලක් රෝහල ඉදිරිපිටදී ලබාගැනීමේදියි සුළු සේවා පාලකවරයා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ.

Your Comments