විරෝධතාවට එක් වූ අයෙකුට පොලිසියෙන් කළ පහරදීමක් නාමල් රාජපක්ෂගේ ෆේස්බුක් ගිණුමේ

 10/06/2017 - 21:07
130 reads