9 / 11 ප්‍රහාරයට වසර 16 ක් සපිරෙන විට සිහියට එන මේ වීඩියෝව ඔබ දැක තිබේ ද?

 09/08/2017 - 17:45
383 reads

2001 වසරේ සැප්තැම්බර් මස 11 වන දින ඇමරිකාවේ ලෝක මධ්‍යස්ථානය සහ පෙන්ටගනය ඉලක්ක කර ගනිමින් අල්කයිඩා ත්‍රස්ත සංවිධානය විසින් එල්ල කරනු ලැබූ ප්‍රහාරයට  වසර 16ක් සපිරෙනවා.

එවක මුළු ලෝකයම ත්‍රස්ත ක්‍රියාකාරකම් පිලිබදව භීතියක් ඇති කිරීම සදහා මෙම ප්‍රහාරය හේතුපාදක වුණා.

උදෑසන 8.46ට පළමු ප්‍රහාරයත්, උදැසන 9.03ට දෙවන ප්‍රහාරයත් අල්කයිඩා සංවිධානය විසින් මෙම ගොඩනැගිල්ල ඉලක්ක කරමින් ප්‍රහාර එල්ල කරනු ලැබුවා.

ඉහතින් දැක්වෙන්නේ 2001-09-11 දින එම බිහිසුණු අද්දැකීමට මුහුණ දී සිටි අවස්ථාවේදී එහි රැදී සිටි ජනතාව විසින් තම තමන්ගේ දුරකථන,කැමරා උපකාරක ආදියෙන් ලබා ගත් වීඩියෝ දර්ශන  යොදා ගෙන සදා තිබෙන විඩියෝවක් .

මෙහි ඇති විශේෂත්වය වන්නේ එවක ඇමරිකානු මාධ්‍ය මෙම ප්‍රහාරයට ලක් වුවන්ගේ සහ තුවාල කරුවන්ගේ වීඩියෝ ලෝකයට අනාවරණ නොකළ නමුත් මෙම වීඩියෝවේ එවැනි බොහෝ දර්ශන අද ඇතුලත්ව තිබීමයි.