මහජන දිනය : 2017-09-01

."....ඇත්තටම මම එක්සත් ජාතික පාක්‍ෂිකයෙක්.
දැන් හුඟක් අය අහනව කුමන දේශපාලන පක්‍ෂයකින් තරඟ කරනවද කියල.
මම  එ.ජා.ප පාක්‍ෂිකයෙක්.
අදටත් එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයේ බිම් මට්ටමේ අය මා සමග කතාබහ කරනවා.
ඔවුන් කියනවා අපහු ඇවිත් අපිව බලාගන්න කියල......."

එක්සත් ජාතික පක්‍ෂ හිටපු මහ ලේකම් තිස්ස අත්තනායක මහතා මෙම අදහස් පළ කළේ අද (01) උදෑසන සිත එෆ්.එම් හී ප්‍රචාරය වූ මහජන දිනය වැඩසටහනට සහභාගී වෙමින්.

Comments