සෑම ඉන්දියානුවෙකුටම නොමිලේ ජංගම දුරකථනයක්

 08/08/2017 - 19:29
95 reads

ඉන්දියාවේ පමණක් නොව ලෝකයේම සුපිරි ධනවතෙක් වන මුකේෂ් අම්බානි මහතා හිමිකරුවන Jio Mobile සමාගම ඉන්දියානු රුපියල් බින්දුවකට මෙම ජංගම දුරකථනය ඉන්දියානුවන්ට ලබාදෙනවා.