කඩේ කඩන්න පිස්තෝලයකුත් අරං ආපු හොරාට අන්තිමට වෙන දේ බලන්න

 06/19/2017 - 13:19

කඩේ කඩන්න පිස්තෝලයකුත් අරං ආපු හොරාට අන්තිමට වෙන දේ බලන්න - හොඳ ආදර්ශයක් - හැබැයි පරිස්සමෙන්!

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
14 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.