රහයි ජීවිතේ.... මෙන්න වැඩ...

 06/16/2017 - 08:57
115 reads

ජීවිතේ රහ වෙන්නට බොහෝ දේවල් කළ හැකියි. සතුට...ජීවිතේ ජීවත් කරවනවනේ.... මේ සතුට වෙනුවෙන් බොහෝ වෙලාවට ත්‍රාසජනක ඉසව් වෙනුවෙන් කාලය වෙන් කරන උදවිය ඕන තරම් ඉන්නවා. ඒ වගේ කට්ටියක් තමයි මේ වැඩකෑලි දාන්නේ...

මිනිසෙක් ලෙස අපට මෙලොව ඕනෑම දෙයක් කළ හැකි නොවේද?