තට්ටු 27 ගොඩනැගිල්ලක් ගිනි ගන්න හැටි (LIVE)

 06/14/2017 - 08:56
43 reads

බ්‍රිතාන්‍යයේ - ලන්ඩන් නුවර වැලැටිමර් ප්‍රාන්තයේ තට්ටු 24 කින් යුත් ගොඩනැගිල්ලක ගින්නක් හටගෙන තිබෙනවා.
ගින්න දෙවන මහලේ  සිට ඉහළටම පැතිර යන බව සඳහන්.

ගිනි නිවන යන්ත්‍ර 40ක් මෙන්ම නිලධාරීන් 200 කට අධික පිරිසක් ගින්න මැඩපැවැත්වීමට යොදවා තිබෙනවා.

ගොඩනැගිල්ලේ සිටින පුද්ගලයින් මුදවා ගැනීමට මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මකයි.