පැදිකරුට නතු නොවූ හැටි ! - CCTV

 06/13/2017 - 13:29

මොනවහරි දෙයක් වෙන්නට එච්චර වෙලා යන්නේ නෑ....තත්පරයෙන් පංගුවත් වටින්නේ අන්න ඒ වගේ වෙලාවන්වලට....

මවක් තම පුංචි දරුවත් අරගෙන ත්‍රිරෝද රථයකින් බැහැලා යන්නේ අනෙක් පුංචි පුතත් එක්කමයි. 
තව මොහොතක් එහෙ මෙහෙ වුණානම්...... පුංචි දරුවනුත් අනතුරේ..... 

පැදිකරුට නතු නොවූ යතුරු පැදිය..... 

කරාපිටියේදී සිදුව ඇති මෙම සිද්ධියෙන් හෙල්මටයේ පිහිටෙන්  පැදිකරු  දිවි බේරාගත්තා.