කටාර් ප්‍රශ්නය ශ්‍රී ලංකාවට ගැටළුවක් නොවෙයි

 06/06/2017 - 16:08
334 reads

කටාර් අර්බුදයෙන් ලාංකිකයින් සුරක්ෂිත බව විදේශ රැකියා ඇමති  තලතා අතුකෝරළ මහත්මිය පවසනවා.