අවුරුදු පහක දරුවෙක් නිසා බුකිය කැළඹෙයි

 03/14/2018 - 14:59
45 reads

එතිහාඩ් ගුවන් සේවයේ නියමුවෙක් විසින් (පයිලට්වරයෙක්) අන්තර්ජාලයට එක්කර තිබෙන වීඩියෝවක් නිසා  අතිශය කතාබහට ලක්ව තිබෙනවා.

මෙම අවුරුදු පහක සිඟිති දරුවාගේ ගුවන් යානා පාලනය පිළිබදව දැනුම දැක මවිත වන යානයේ නියමුවන් දරුවා විඩියෝ ගත කර එය අන්තර්ජාලයට එක්කර තිබෙනවා.

එම වීඩියෝව ඉහතින් නරඹන්න.