ගුවන් තොටුපොළ පෙනී පෙනී නේපාලයේ සිදු වූ දරුණු ගුවන් අනතුර

 03/13/2018 - 07:51
56 reads

නේපාලයේ කත්මන්ඩු අගනුවර ත්‍රිබුවන් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ ආසන්නයේදී ඊයේ (12) අනතුර පත්වූ ගුවන් අනතුරෙන් පුද්ගලයන් 49 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්විය. අදාළ ගුවන් අනතුරේ වීඩියෝවක් ඉහතින් දැක්වේ.