බැඳුම්කරය නිසා පාර්ලිමේන්තුව ගිනියම් වෙයි

 01/10/2018 - 17:00
54 reads

බැදුම්කර වාර්තාව පිළිබඳ විවාදයක් සඳහා අද රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු විශේෂ සැසිවාරය අවස්ථාවේ තරමක් කළහකාරී තත්වයක් ඇති වුණා.

විරෝධතා මධ්‍යයේ  අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් බැදුම්කර සිද්ධියට අදාළව විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කරනු ලැබුවා.

කෙසේ වෙතත් මෙම ප්‍රකාශය අතරතුරදී ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් කළහකාරී ලෙස පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භයට පැමිණ අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ කතාවට බාධා සිදු කළා.

කෙසේ වෙතත් එම බාධා නොතකමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මැති ඇමතිවරුන්ගේ රැකවල් මධ්‍යයේ සිය ප්‍රකාශය සිදු කරනු ලැබුවා.

දිගින් දිගටම ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ඇතුළු විපක්ෂයේ නියෝජිතයින් බාධා කිරීම හේතුවෙන් කතානායක කරූ ජයසූරිය මහතා පාර්ලිමේන්තුව තාවකාලිකව අත්හිටුවනු ලැබුවා.

එමෙන්ම පක්ෂ නායක රැස්වීමක් සඳහා රැස්වන බවට ද කතානායකවරයා එහිදී කියා සිටියා.

එම කළහකාරී අවස්තාව දැක්වෙන වීඩියෝව.