වසර 33කට පසු ජේ. ආර්ගේ වීඩියෝවක් ඇමරිකාව ප්‍රසිද්ධ කරයි

 11/14/2017 - 14:46
1186 reads

හිටපු ජනපති ජේ. ආර්. ජයවර්ධන මහතා වසර 33 කට පෙර ඇමරිකාවේ ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් රේගන් හමුවූ අවස්ථාවක සංරක්ෂිත වීඩියෝවක් ඇමරිකාව අන්තර්ජාලයට මුදාහැර තිබෙනවා.

ඒ අනුව 1984 දී ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා, ඇමරිකානු ජනපති රේගන් මහතා ඇමරිකාවේදී හමුවී ඇත්තේ.

එම සිද්ධිය ඇතුළත් රේගන් ජනාධිපතිතුමාගේ ඉතිහාස දර්ශන වසර 33කට පසුව YOUTUBE චැනලය මෙලෙස ප්‍රසිද්ධ කර තිබෙනවා.