කර්මාන්ත අංශයේ නිෂ්පාදන වැඩි වීමක්

 10/13/2017 - 15:07
1 read

2016 වසරේ අගෝස්තු මාසයට සාපේක්‍ෂව පසුගිය අගොස්තු මාසයේ දී  නිෂ්පාදන කර්මාන්ත අංශයේ නිෂ්පාදන ධාරිතාවෙහි සියයට 4.8 ක වැඩිවීමක් සිදුව තිබෙනවා.

ජන ලේඛන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ පසුගිය අගෝස්තු මාසයේ දර්ශක අගය 108.6 ක් ලෙස සටහන්ව ඇති බවයි.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news