‘මර්සිඩිස් බෙන්ස් ’ විලාසිතා සතිය ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වීමට සැලසුම්

 10/12/2017 - 14:27
12 reads

දේශීය ඇගලුම් හා විලාසිතා කර්මාන්තය ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ගෞරවයට පත් කරමින් ‘මර්සිඩිස් බෙන්ස්’ විලාසිතා සතිය 2017, මෙරටදී පැවැත්වීමට සැළසුම් කර තිබෙනවා.

‘මර්සිඩිස් බෙන්ස්’ නිල හිමිකාරිත්වය දරන ඩිමෝ ආයතනයේ අනුග්‍රහය සහිත සහයෝගිතා ව්‍යාපෘතියක් වශයෙන් ඔක්තම්බර් 27 සිට 30 දක්වා පැවැත්වෙනු ඇති.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news