සිකුරාදාට නුවරඑළියේ මාළු ලාබ ඇයි?

 10/11/2017 - 12:39
264 reads

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය තුළ පවතින මන්දපෝෂණ තත්ත්වය තුරන් කිරීමේ අරමුණින් මිරිදිය හා කරදිය මාළු අඩු මිලට සිකුරාදා දිනවලදී පමණක් ලබාදීමට ධීවර අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඊට අදාළ උපදෙස් අමාත්‍යාංශය විසින් ලබාදී ඇති අතර එම කටයුතු ලබන සිකුරාදා සිට ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news