මහයියාවට නාගරික නිවාස ව්‍යාපෘතියක්

 10/08/2017 - 13:51
13 reads

මහනුවර මහයියාව ප්‍රදේශයේ නාගරික නිවාස ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.
ඒ තුළින් පවුල් 1,220 කට පමණ නිවාස ගැටළුවලට විසදුම්ලබා දීමටයි පියවර ගෙන ඇත්තේ.
අක්‍රමවත් ඉදිකිරීම් හේතුවෙන්  අදාල ජනතාව සමාජීය, ආර්ථික හා සෞඛ්‍යමය ගැටළු රැසක්  මධ්‍යයේ ජීවත් වන බව සඳහන්.

 

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news