ජලජීවී වගාවට හෙක්ටයාර දසදහසක්

 10/06/2017 - 15:39
4 reads

ශ්‍රී ලංකාව තුළ  ජලජ පැළෑටි, මසුන් සහ බෙල්ලන් ඇතුළු ජලජීවී වගාවට උචිත ඉඩම් හෙක්ටයාර දසදහසක් පමණ හඳුනාගෙන ඇතැයි ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යංශය පවසනවා.

මෙම ඉඩම් සියල්ල රජයේ ඉඩම් වන අතර එම ඉඩම් වල මුහුදු කුඩැල්ලන්, ඉස්සන්, පොකිරිස්සන් සහ මුහුදු පැළෑටි වගාවට උචිත බව ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය සමීක්‍ෂණයක් මගින් තහවුරු කර ඇති බවයි විෂයභාර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා සඳහන් කළේ.

මේ තුළින් ශ්‍රී ලංකාව තුළ වාණිජ මට්ටමෙන් ජලජීවී  වගාව  දියුණු කිරීම සහ 2020 වන විට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 425 ක ඉලක්කයක් සපුරා ගැනීම මෙමගීන් අපේක්ෂිතයි.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news
Aquaculture