වියළි කාළගුණය හමුවේ ඌවේ කෙසෙල් වගාව විනාශයට

 10/05/2017 - 13:17
9 reads

දැඩි වියළි කාළගුණ තත්ත්වය හමුවේ ඌව පළාතේ කෙසෙල් වගාව විනාශ වෙමින් පවතින බවට වාර්තා වනවා.
සිය වගාවන් සඳහා ජලය ලබා ගන්නා ලිං සහ ගංඟා සියල්ලම  සිදී ගොස් ඇති බවයි ගොවීන් පවසන්නේ.
කෙසෙල් වගාවන් විනාශ වීම හේතුවෙන් මේ වන විට කෙසෙල්වල මිල ද ඉහළ මට්ටමක පවතින බව  පාරිභෝගිකයින් සඳහන් කළා.

 

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news