ලින්ක් නැචුරල් ප්‍රඩක්ට්ස් සමාගමේ වාර්ෂික ක්‍රීඩා උළෙල දෙම්පේදී

 10/02/2017 - 16:31
8 reads

ලින්ක් නැචුරල් ප්‍රඩක්ට්ස් සමාගමේ වාර්ෂික ක්‍රීඩා උළෙල දොම්පේ සියනෑ ජාතික පාසල් ක්‍රීඩාංගණයේ දී පසුගිය සෙනසුරාදා පැවැත්වුණා.
වඩාත් උත්කර්ෂවත් ලෙස පැවැත්වුණූ ක්‍රීඩා උළෙලට විවිධ ක්‍රීඩා ඉසව් රැසක් එක්කර තිබීම ද විශේෂත්වයක්.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news