මයි ප්‍රොපටි සමාගමෙන් අංග සම්පූර්ණ නිවාස ව්‍යාපෘති දෙකක්

 09/27/2017 - 13:16
14 reads

මෙරට ප්‍රමුඛතම සමාගමක් වන මයි ප්‍රොපටි සමාගම ශ්‍රී ලාංකිකයින් හට සුවිශේෂි පහසුකම් සහිත අංග සම්පූර්ණ නිවාස ව්‍යාපෘති දෙකක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

මීගමුව සහ බත්තරමුල්ල යන ප්‍රදේශ මූලික කරගනිමින් සිදු කරන මෙම ව්‍යාපෘතියේ නිවාස මිල දී ගැනීම් පිලිබඳ තොරතුරු www.myproperty.lk වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසීමෙන් ලබා ගත හැකියි.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news