එලොව පොල් පෙනෙන මෙලොව පොල් මිල

 09/24/2017 - 16:34
53 reads

පොල් සඳහා සහතික මිලක් නිකුත් කර ඇති බවට ඇතැමුන් පැවසුව ද එවැන්නක් සිදුව නොමැති බව පාරිභෝගික අයිතීන් සුරකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය පවසනවා.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news