කිවුල් දිය කලපු ආශ්‍රීතව ඉස්සන් බෝ කිරීමේ වැඩසටහනක්

 09/23/2017 - 14:41
51 reads

කිවුල් දිය කලපු ආශ්‍රිතව ඉස්සන් බෝ කිරීමේ වැඩසටහනක් ධීවර අමාත්‍යංශය හා නාරා ආයතනය එක්ව ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ධීවර අමාත්‍යංශය සදහන් කළේ මෙම වැඩසටහනේ  පළමු අදියර යටතේ පානම සහ රැකව කලපුවලට ඉස්සන් පැටව් අට ලක්ෂයක් මුදා හැර ඇති බවයි.

කලපු ආශ්‍රීත ධීවරයින්ගේ ආදායම් තත්ත්වය වර්ධනය කිරීම හා ඉස්සන් නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීම මෙම වැඩසටහනේ අරමුණයි.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news