උද්දමනය 7.9% ක් දක්වා ඉහළට

 09/22/2017 - 12:31
13 reads

පසුගිය අගෝස්තු මාසයේදී උද්දමනය ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

ජන ලේඛන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දේපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ ජූලි මාසයේ දී සියයට 6.3 ක් වූ උද්දමනය අගෝස්තු මාසයේ දී සියයට 7.9 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවයි.

එලෙස උද්දමනය ඉහළ යාමට හේතුව වී ඇත්තේ අඩු මිල මට්ටම් බව එම දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් ආචාර්ය ඒ.ජේ සතරසිංහ මහතා කියා සිටියා.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news