කොළඹ කොටස් වෙළඳ පොළේ මිල දර්ශකය ඉහළට

 04/02/2017 - 16:03
124 reads

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ මිල දර්ශක ඊයේ දිනයේදී ඉහළ අගයක් වාර්තා කර තිබෙනවා.
එය සති තුනකින් වාර්තා වූ ඉහළම අගය බව සඳහන්.
සමස්ත දර්ශකය දිනය අවසානයේ දී හයදහස් හැට එකයි දශම නවයයි හතරක් ලෙස සටහන් වුණා.