ටෝරෝ වෙතින් පරිසර හිතකාමී සිවිලිම් තහඩු පෙලක්

 08/11/2017 - 18:16
48 reads

එල් ටෝරෝ රූෆින් සමාගම මෙරට පළමු වරට දේශීයව නිෂ්පාදිත පරිසර හිතකාමී සිවිලිම් තහඩු පෙලක් හඳුන්වාදීමට කටයුතු කර තිබෙනවා.

එය හඳුන්වාදීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින් එහි වෙළෙඳ කළමනාකරු කැලුම් හේවාවසම් මහතා මෙලෙස අදහස් පළ කළා.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news
EL toro roofing