විගාමික ශ්‍රමික ඉපයීම් ඉහළට

 06/18/2017 - 12:43
3 reads

සංවර්ධනය වෙමින් පවත්නා රටවල විගාමික ශ්‍රමිකයන් පසුගිය  වසරේදී මව් රටවලට ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 445 ක පමණ මුලදක් එවා ඇති බව නවතම සමීක්ෂණයකින් අනාවරණ කර තිබෙනවා.
ආසියානු, ලතින් ඇමරිකානු සහ අප්‍රිකානු රටවල මිලියන 200 ක් පමණ විගාමික සංක්‍රමණිකයන් මෙලෙස සිය රටවල වැඩි වශයෙන් මුදල් එවා ඇති  බවයි එම සමීක්ෂණයෙන් හෙළිව ඇත්තේ.