2017 පළමු කාර්තුවේ ආර්ථික වේගය සියයට 3.8 ක්

 06/16/2017 - 14:35
45 reads

2017 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේ ආර්ථික වර්ධන වේගය සියයට 3.8 ක් ලෙස  සටහන්ව තිබෙනවා.
ජන ලේඛන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ නවතම වාර්තාවෙහි ඒ බව දැක්වෙනවා.
දිවයිනේ උතුර, නැගෙනහිර, උතුර මැද සහ වයඹ පළාත්වල පසුගිය වර්ෂයේ සිට පැවති වියළි කාලගුණය හේතුවෙන් කෘෂිකාර්මික අංශයට අහිතකර බලපෑමක් එල්ල වී ඇති බව සඳහන්.