කටාරයේ එහෙම උණාට අපේ ගණන මෙන්න

 06/13/2017 - 16:01
327 reads

රේගු  අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඩබ්ලිව්. ඒ. චූලානන්ද පෙරේරා මහතා  විසින් නිකුත් කළ නිවේදනයකින් නවතම විනිමය අනුපාතිකයන් දක්වා තිබෙනවා.

කටාර් අර්බුදයත් සමග කටුනායක ගුවන්තොටුපලේ බැංකු කිහිපයකින් කටාර් මුදල් හුවමාරු නොකිරීමක්ගැන  චෝදනා එල්ල වුවා. මහ බැංකුව  නිවේදනය කළේ කිසිදු බැංකුවකට එවැනි තීරණයක් ගන්නා ලෙස දැනුම් නොදුන් බවයි.

කටාර් රියාල් ඇතුළු මුදල් ඒකක වෙනුවෙන්, රේගු  අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා නිකුත් කළ නවතම විනිමය අනුපාත නිවේදනය පහතින්...

 

 

RATES OF EXCHANGE