මෙරටට ඩොලර් මිලියන 2ක ප්‍රධානයක්

 06/11/2017 - 12:47
2 reads

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 02ක ප්‍රදානයක් මෙරටට හිමි ව තිබෙනවා.
පසුගිය දිනවල දිවයිනේ දිස්ත්‍රික් කිහිපයක් සඳහා බලපෑ අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් පීඩාවට පත්වූවන්ට සහන සැලසීමේ කටයුතු සඳහා එම මුදල් ලැබී ඇති බව සඳහන්.

 

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
11 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.