කුඩා තේ වතුවල ඵලදායීතව ඉහළ නැංවීමට ප්‍රධාන ව්‍යාපෘති තුනක්

 04/05/2018 - 15:41
3 reads

කුඩා තේ වතුවල ඵළදායීතාව ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් ප්‍රධාන ව්‍යාපෘති තුනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවක් සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.
ඒ අනුව තේ වගා ප්‍රදේශයන් හි කුඩා තේ වතු සංවර්ධන සමිති 1, 456 වෙත පොහොර යෙදීමේ යන්ත්‍රයක් බැගින් ලබා දීමටත් යන්ත්‍රෝපකරණ සපයාදීමටත් මෙන්ම තේ දලු අළෙවිය සඳහා යටිතල පහසුකම් සැපයීමට අදාළ ග්‍රාමීය ප්‍රවේශ මාර්ග පුනරුත්තාපනය කිරීමේ කටයුතු සිදු කිරීමටත් නියමිතයි.
ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත තේ ඉඩම් ප්‍රමාණය සියයට 64 ක් වන අතර මෙරට තේ නිෂ්පාදනය සඳහා සියයට 76 කට වැඩි දායකත්වයක් ඉන් ලැබෙන බව සඳහන්.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news